Tandem LANG-D-311

Tandemleren

Tandemleren is een methode waarbij 2 studenten met verschillende moedertalen elkaar regelmatig ontmoeten en daardoor elkaars taal en cultuur leren beheersen. De bedoeling is om een VUB-student(e) die Frans als verplicht vak of als of keuzevak in zijn/haar programma heeft te koppelen aan een ULB-student(e). De voordelen hiervan zijn dat de student de taal echt gaat gebruiken en dat er een sterke motivatie is door persoonlijk contact met een leeftijdgenoot.

Hoe deelnemen?

Hoe deelnemen aan een tandemproject?
Maak een “profiel aan en ga op zoek naar een gesprekspartner
Stuur dan ter bevestiging een e-mail naar Alain Sohier (asohier@ulb.ac.be) met de namen van beide tandempartners

OPGELET : alle profielen worden in januari verwijderd

Validatie

Voor de tandem learning van Econ 3 wordt er van u verwacht dat u 6 ontmoetingen heeft van 2 h (plaats en tijd moeten onderling worden geregeld). Tijdens die ontmoetingen wordt er 1 uur Frans gesproken en 1 uur Nederlands. Studenten schrijven op welke woorden en uitdrukkingen ze hebben geleerd en schrijven ook een aantal fouten op die hun tandem student bij hen heeft verbeterd. Schrijf in het verslag ook iets over je leermethode en over eventuele culturele verschillen tussen je tandem-partner en jij. Wat heb je geleerd over Vlaamse studenten? bvb

Het dossier van de tandem-learning telt mee in de permanente evaluatie samen met de medewerking in de klas en de resultaten van testen tijdens het jaar. Zonder een dossier voor tandem-learning krijgt u geen permanente evaluatie.

De onderwerpen van het gesprek voor de Franstalige studenten zijn 3 uur verplicht en 3 uur vrij.

De verplichte onderwerpen :

1 Voorstelling en studeren aan de ULB

Wie ben ik? Wie zijn mijn ouders? Heb je broers of zussen? Huisdieren? Met wie heb je een goede/slechte relatie in je familie? Wat zijn je hobby’s, interesses. Hoe komt het dat die zo goed of zo slecht is? Wie is je beste vriend/ vriendin? Voor wie heb je bewondering? Wie zijn je idolen? Hoe zou je je eigen persoonlijkheid omschrijven?

Waarom heb je voor de ULB gekozen? Waarom heb je voor Economische Wetenschappen gekozen? Ben je tevreden over je studiekeuze? Wat zijn je lievelingsvakken? Aan welke vakken heb je een hekel? Wat vind je van je eigen talenkennis? Wat vind je van het contact met de professoren? Vind je de studies aan de universiteit gemakkelijk/moeilijk? Wat zou je liever veranderen/ anders zien? Wat vind je van het contact met de andere studenten? Ben je aangesloten bij een kring? Ben je gedoopt? Wat vind jij het leukste studentenfeest?

Als je tandem-partner een gelijkaardige opdracht heeft kan je eventueel een bezoek aan de respectieve campussen overwegen.

2 De toekomst

Geloof je in de toekomst? Hoe zie je je eigen toekomst? Over 5 jaar? Over 10 jaar? Over 20 jaar? Hoe zie jij je professionele toekomst? Welk beroep zou je graag willen uitoefenen? Welke technische snufjes of nieuwe uitvindingen zouden het leven van alledag kunnen verbeteren? Zijn dat wel echt verbeteringen? Maak je wel eens plannen over de toekomst?

3 Discussie over de toestand van de economie in België :

Hoe staat het met de economische conjunctuur? Hoe gaat het volgens jou met de bedrijven? De werkloosheid? De KMO’s? De consumenten? De spaarders? De beleggers? (je hoeft ze niet allemaal te behandelen) Zijn er volgens jou oplossingen voor die problemen? Wat zijn ze?
Denk eventueel ook aan de Euro : Wat zijn de sterke en de zwakke punten van de Euro, van de Eurozone? Is er volgens jou een uitweg uit de crisis? Welke richting zou deze oplossing opgaan?

4,5 & 6 Vrije onderwerpen.

Bij gebrek aan inspiratie kan je misschien even kijken naar volgende suggesties : Vrouwen krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt, Brussel is een veilige stad, Het openbaar vervoer moet gratis worden voor iedereen, Moeten softdrugs gelegaliseerd worden? Moet iedereen evenveel belastingen betalen? Vind je dat de media teveel of te weinig aandacht hebben voor sport/voetbal. Voetballers en managers verdienen te veel geld. Het Koningshuis kost teveel en het is niet democratisch. Kunst moet niet gesubsidieerd worden. Mag je met alle onderwerpen lachen? Rampen, gehandicapten, racisme, blondjes…

Af te geven aan uw docent :

De student schrijft hierover een kort verslag (1 pagina per ontmoeting en een korte conclusie over het tandemproject) met :
• plaats en datum van de ontmoeting
• het besproken onderwerp
• een aantal voorbeelden van woorden die je gebruikt/geleerd hebt
• een aantal fouten die je tandem-partner verbeterd heeft
• eventueel een aantal culturele verschillen of gelijkenissen die je zijn opgevallen

Contact

Alain Sohier (asohier@ulb.ac.be)
026503254