Geïntegreerde tandems

Een geïntegreerde tandem is een methode waarbij 2 studenten met verschillende moedertalen elkaar regelmatig ontmoeten en daardoor elkaars taal en cultuur leren beheersen. De bedoeling van een geïntegreerde tandem is om een VUB-student(e) die Frans als verplicht vak of als of keuzevak in zijn/haar programma heeft te koppelen aan een ULB-student(e) die ook Nederlands als (keuze)vak volgt. De voordelen hiervan zijn dat de student de taal echt gaat gebruiken in het kader van zijn cursus en dat er een sterke motivatie is door persoonlijk contact met een leeftijdgenoot.

Hoe deelnemen?

Hoe deelnemen aan een tandemproject?

Maak een "profiel" aan en ga op zoek naar een gesprekspartner

Stuur dan ter bevestiging een e-mail naar je docent(e) met de namen van beide tandempartners

Probeer indien mogelijk een tandempartner te vinden die ongeveer hetzelfde niveau heeft

Activiteiten

6 ontmoetingen van minstens 2 uur met je tandempartner

  • de helft van de tijd in elke taal, gespreid over 1 quadrimester;
  • datum, uur en thema/activiteit af te spreken met de tandempartner

Een geïntegreerde tandem moet minstens de volgende activiteiten bevatten:

(1) Een culturele activiteit (tentoonstelling, museum bezoeken, toneelstuk, e.d.)
(2) en (3) Een les bijwonen van je tandempartner (dus een les aan de ULB en een les aan de VUB)

Hieronder nog enkele suggesties voor andere activiteiten:

- Ontmoet elkaar in de cafetaria en spreek over een vrij onderwerp
- Ga met je tandempartner naar de bioscoop (bij voorkeur een Franstalige of Nederlandstalige film) en praat over de film
- Ga met je tandempartner op restaurant
- Bezoek een stad en leer de gewoonten en de cultuur kennen
- Bereid samen met je partner een typisch streekgerecht
- Ga samen sporten
- Rondleiding van de campus van je gesprekspartner
- Woon een studentenfeest bij met je gesprekspartner

Validatie

Validatie van de deelname aan een geïntegreerd tandemproject

(1) activiteitenverslag invullen en indienen, uiterlijk op 14 december voor Q1 en 3 mei voor q2. Hierbij de versie van het activiteitenverslag voor de VUB-studenten: Rapport d'activités version VUB

(2) Illustreer elke activiteit met een foto van jezelf en je tandempartner
(3) Voeg bij elke activiteit ander bewijsmateriaal toe (toegangskaarten, e.d.)
(4) Maak een 'selfie' video met je tandempartner waarin je je mening geeft over één van de zes activiteiten
(5) De eindevaluatie is afhankelijk van het vak dat je volgt. Neem contact op met je docent(e)

Contact

Contacteer steeds je eigen docent(e) bij inhoudelijke vragen over je tandem.