Voor wie is het tandemproject bedoeld?
Alle ULB- of VUB-studenten (ook Erasmusstudenten) kunnen aan het tandemproject deelnemen, ongeacht hun niveau, richting of studiejaar.

Ik studeer niet meer aan de ULB/VUB of ik ben ondertussen afgestudeerd, kan ik toch nog altijd aan een tandemuitwisseling deelnemen?
Ja, maar om organisatorische redenen, kan dat enkel een geïntegreerde tandem zijn, geen vrije tandem met credits.

Geeft mijn tandem recht op credits?

  • Enkel ULB-studenten (ook Erasmusstudenten) komen in aanmerking voor 5 ECTS in het kader van een vrije tandem na validatie van het volledige programma
  • De VUB-studenten (ook Erasmusstudenten) komen in aanmerking voor een certificaat na validatie van het volledige programma
  • Een student (ULB, VUB of Erasmus) die geen credits of certificaat vraagt, hoeft niet het volledige programma te laten valideren
  • Bij de combinatie van vrije tandem en geïntegreerde tandem (Nederlands-Frans) moet eerst contact worden opgenomen met de betrokken assistent(e) voordat de tandemuitwisseling kan worden aangevat

Kan ik aan een tandemuitwisseling deelnemen zonder 5 ECTS te vragen?
Ja, uiteraard.

Kan ik 5 ECTS aanvragen als mijn tandempartner daar niet voor in aanmerking komt?
Ja, we vragen wel aan de student(e) die geen ECTS aanvraagt om het volledige programma te voltooien en hulp te bieden bij het invullen van de verschillende formulieren en dossiers.

Kan ik een certificaat ontvangen?
Ja, mits validatie van het volledige programma en een eindevaluatiegesprek.

Zal mijn tandemuitwisseling geëvalueerd worden?
Ja, indien je 5 ECTS aanvraagt of in het kader van een geïntegreerde tandem.

Welke talen vallen onder het tandemproject?
Klik op de volgende link om alle deelnemende talen te ontdekken:

Kan ik een andere taal dan mijn eigen moedertaal aanbieden ?

Ja, op voorwaarde dat je minstens C1-niveau hebt op het ERK:

https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr

Kan ik als beginner aan het tandemproject deelnemen?
Ja, maar om frustraties te vermijden raden we aan om een tandempartner te vinden die ongeveer hetzelfde niveau heeft.

Wat is de cursuscode voor de tandemuitwisseling (vrije tandem)?
TANDB100

Kan ik aan meerdere tandems deelnemen?
Ja, de cursuscode is TANDB100 voor de eerste tandem en wordt TANDB200 voor de tweede en zo verder…
Contacteer in dat geval je assistent(e) of docent(e) voor de validatie.

Kan ik mijn tandemuitwisseling annuleren of van partner veranderen?
Ja, enkel en alleen als het echt moet. Contacteer in dat geval je assistent(e) of docent(e) om hem/haar op de hoogte te brengen.

Wat moet ik doen als ik geen partner kan vinden op de site?

Helaas kan dit gebeuren. In dat geval kun je een oproep doen op onze facebookpagina https://www.facebook.com/TandemsULBVUB/

Eind oktober / begin november wordt er ook een ontmoetingsdag georganiseerd voor de studenten die nog geen partner hebben gevonden. Meer info in de rubriek ‘nieuws’ vanaf half oktober. Als je na al die pogingen nog altijd niemand hebt gevonden, bespreek dit met je assistent(e) of docent(e).

Waar kan ik de richtlijnen vinden voor mijn verslagen voor een vrije tandem?

Via de link. (in het Frans)

Waar kan ik het logboek voor een vrije tandem downloaden?
Via de link. (in het Frans)

Waar kan ik het activiteitenverslag voor een geïntegreerde tandem downloaden?

Via de link